Rezerwat przyrody Zakręt

Rezerwat_ZakrętRezerwat Zakręt – znajduje się on na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w powiecie mrągowskim, w gminie Piecki, nadleśnictwie Strzałowo; niedaleko miejscowości Krutyń. Ochroną objęty jest krajobraz morenowy. Utworzony dla ochrony dwustuletniego boru mieszanego z trzema niewielkimi dystroficznymi jeziorkami, otoczonymi zatrofieniami[1] , na których występują tzw. wyspy pływające.

Woda w jeziorkach (dystroficzne) jest silnie zakwaszona, a one same powoli zarastają nasuwającym się na lustro wody kożuchem torfowców (pło torfowiskowe). Często, pod wpływem wiatru i fal, kożuch ten rozrywa się i płaty roślin torfowiskowych dryfują po tafli jeziora. Są to właśnie tzw. pływające wyspy.

Flora

Wśród roślin występujących w rezerwacie na uwagę zasługuje: bagnica torfowa, turzyca bagienna, żurawina błotna, borówka bagienna zwana pijanicą, przygiełka biała oraz rosiczka okrągłolistna. Na skraju rezerwatu rośnie ok. trzystuletni Mazurski Dąb Bartny. Teren rezerwatu porasta las mieszany z ponad stuletnimi sosnami i ponad dwustuletnimi okazami dębu szypułkowego. W podszycie występuje leszczyna, jarzębina, grab, lipa oraz wawrzynek pospolity. Do roślin chronionych należą obuwik i lilia złotogłów.

Turystyka

W okolicach rezerwatu przebiega pieszy szlak turystyczny, zaś przez rezerwat przebiega ścieżka dydaktyczna.

Bibliografia

  1. Informator – Leśny Kompleks Promocyjny, Lasy Mazurskie, Puszcza Piska, Wydawca – RDLP Olsztyn
  • J. Szynkowski, Mazury. Przewodnik; Kengraf-Kętrzyn 2003 r.