Rezerwat przyrody Królewska Sosna

zlotuptaka-4Leśno-torfowiskowy rezerwat przyrody Królewska Sosna położony jest w Mazurskim Parku Krajobrazowym. Utworzony został w 1959 roku dla ochrony drzewostanu Puszczy Piskiej oraz boru mieszanego. Chroni 200-letni mieszany starodrzew oraz trzy jeziorka Kruczki z reliktową florą torfowisk wysokich. Jest tu pomnikowa, obumarła już sosna, od której pochodzi nazwa rezerwatu. Jest także niemal 400-letni „Dąb nad Mukrem” im. K. Małłka o wysokości 30 m i obwodzie pnia ponad 5 m.

Występują

  • 200 letni starodrzew sosnowy
  • dąb szypułkowy
  • świerk
  • brzoza brodawkowata

Bibliografia

  • „Wielkie Jeziora Mazurskie”, Przewodnik Turystyczny, red. B. Konopska,M. Starzewski, PPWK im. E. Romera S.A., Wydanie pierwsze, Warszawa 2006.